ARCHITECT PROJECTMANAGER (m/v)

Je functie
• Binnen een team beheer je één of meerdere projecten en ben je verantwoordelijk voor alle dossiermatige, technische, budgettaire en juridische aspecten.
• Je bent het aanspreekpunt van de opdrachtgever en draagt zijn wensen, visie en bemerkingen over aan de andere teamleden.
• Je organiseert en motiveert het projectteam.
• Je overlegt met ambtenaren, externe ingenieurs, aannemers en leveranciers.
• Je ziet er op toe dat de projecten gerealiseerd worden binnen de vooropgestelde deadlines en de gebudgetteerde uren.
• Je werkt mee aan het tot stand komen van het architecturale concept en ziet er op toe dat het project gerealiseerd wordt binnen de vooropgestelde kwaliteitsnormen.
• Je volgt de uitvoering der werken op.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Projectomschrijving
• Nieuwbouw- en renovatieprojecten.
• Voornamelijk grote binnenstedelijke projecten waarbij residentiële, commerciële en utilitaire functies vermengd zijn.

Je profiel
• Je behaalde het diploma van architect of burgerlijk ingenieur-architect.
• Je hebt een minimum van 10 jaren professionele ervaring. Ervaring in grote en complexe projecten is een pluspunt.
• Je bent organisatorisch, oplossingsgericht, stressbestendig en communicatief.
• Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen en met CAD-tekensoftware.
• Je bent voltijds beschikbaar, met eigen wagen.