Inleiding

Het administratief paviljoen is een volume bedoeld als uitbreiding van het bestaande kantoorgebouw van het OCMW, gelegen aan de rand van het Hasseltse stadspark. Samen met het Virga Jesseziekenhuis, het Zonnestraalpaviljoen, het eerste rustoord en het dagzorgcentrum vormt het de Virga Jessecampus.

Alfredo De Gregorio: "Het gebouw 'communiceert' als het ware met het park. Door zijn transparantie, organisatie en textuur lijkt het op te gaan in de omgeving. Die vanzelfsprekendheid geeft het paviljoen iets vriendelijks, iedere bezoeker wordt er hartelijk ontvangen. En dat is nu juist de opdracht van een OCMW-dienst."

Het bestaande OCMW-gebouw was niet alleen aan een opfrissing toe, het barstte gewoon uit haar voegen. Het nieuwe gebouw is eigenlijk opgebouwd uit twee gesloten schijven. De andere twee gevels zijn helemaal opengwerkt. Een gevel geeft uit op het stadspark, waardoor men het effect heeft dat men helemaal in het park zit. De andere kijkt uit op een aantal patio's, waardoor er niet alleen geborgenheid ontstaat, maar ook een grote verwevenheid met het park. De nieuwbouw telde oorspronkelijk twee bouwlagen, maar tijdens de eerste dagen van de uitvoering besliste de opdrachtgever om een kelderniveau voor vergaderzalen toe te voegen. Het concept diende in een ijltempo aangepast te worden. Het gebouw werd wat hoger ingeplant en voorzien van een talud, zodat het kelderniveau verlicht kon worden via bovengrondse ramen. In het interieur werden alle technische elementen weggewerkt in banken en kasten, waardoor men het gebouw 'puur' ervaart. Toch heeft het door de materiaalkeuzes ook zijn 'scherp' kantje: zichtmetselwerk, zichtbeton, industriële vloeren en leisteen.

TITEL

Administratief paviljoen OCMW

OMSCHRIJVING

Uitbreiding bestaand administratief gebouw, gelegen aan de rand van het stadspark.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

1994

EINDJAAR WERKEN

1995

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW