Inleiding

TITEL

Afdeling gynaecologie A5, campus Virga Jesse

OMSCHRIJVING

Renovatieproject

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

404 m²

BASISBUDGET

€665.913,00

TOTAALBUDGET

€665.913,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.648,00

STARTJAAR ONTWERP

2012

EINDJAAR WERKEN

2013

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW