Campus Virga Jesse

TITEL

Afdeling Neonatologie, campus Virga Jesse

OMSCHRIJVING

Renovatieproject

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

2.104 m²

BASISBUDGET

€1.695.000,00

TOTAALBUDGET

€1.695.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€805,00

STARTJAAR ONTWERP

2011

EINDJAAR WERKEN

2014

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW