Campus Virga Jesse

TITEL

Afdeling pediatrie C6, campus Virga Jesse

OMSCHRIJVING

Renovatieproject

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

910 m²

BASISBUDGET

€578.512,00

TOTAALBUDGET

€578.512,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€635,00

STARTJAAR ONTWERP

2012

EINDJAAR WERKEN

2014

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW