Inleiding

Nog voor de mijnsite Winterslag haar nieuwe identiteit als C-mine kreeg, hebben wij in opdracht van nv Mijnen een aantal instandhoudingswerken uitgevoerd aan de mijngebouwen en de schachtbokken. Op een bepaald moment heeft nv Mijnen de volledige mijnsite overgedragen aan de Stad Genk. De Stad Genk heeft ons toen gevraagd om hun politiediensten (genoemd ‘eenheidspolitie’) onder te brengen in een deel van de bestaande gebouwen, vervolgens om een nieuw masterplan op te maken (binnen het BPA), ophaalgebouw 2 en één belangrijke gevel te restaureren.


Voor de herkenbaarheid hebben we de omliggende wegeninfrastructuur in de huidige toestand weergegeven. De legende verwijst naar de verschillende deelprojecten

1 schachtbok 1 – instandhoudingswerken , deelproject 307 (1996)
2 schachtbok 2 – instandhoudingswerken , deelproject 307 (1996)
3 ophaalgebouwen en compressorenhal, barenzaal en elektriciteitsgebouw – instandhoudingswerken (gevels en daken) en renovatie – deelproject 353
a afbraak achtergebouw
b nieuwe verbinding – passerelle
c nieuwe gevel
d akkoord van erfgoed om hoofdtoegang op pleinniveau te voorzien
4 herbestemming van bestaand gebouw tot kantoor voor eenheidspolitie , deelproject 391 (2000-2004), stopgezet na ontwerp
5 instandhouding kopgevel, deelproject 444 (2003)


Deze tekening projecteert het BPA van de mijnsite op de bestaande toestand, dit was het strikte kader voor het op te maken masterplan.


Deze tekening projecteert de masterplanzone op de bestaande toestand.


De nieuwe volumes van het masterplan, volledig binnen de contouren van het BPA.


De groenstructuur van het masterplan.


De legende verwijst naar de verschillende mogelijke nieuwe invullingen.

1 kantoren
2 filmzalen
3 ophaalgebouw 4 cultuurcentrum/red dot designcentrum
5 barenzaal
6 atelier
7 wonen/diensten
8 brandweer
9 uitbreiding cultuurcentrum
10 media & designacademie
11 sportinfrastructuur
12 wonen/diensten
13 atelier
14 wonen/diensten

TITEL

C-Mine Winterslag - Masterplan 2004

OMSCHRIJVING

Masterplan om, binnen de krijtlijnen van het BPA, de identiteit van de plek te versterken en voor de mijnsite een krachtig toekomstperspectief te ontwikkelen.

LOCATIE

Genk

OPDRACHTGEVER

Stad Genk

SECTOR

publiek

SOORT

TYPE

Cultuur - Masterplan

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

2004

EINDJAAR WERKEN

2006

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW