Inleiding

Nadat het ophaalgebouw tijdens de instandhoudingswerken plots instortte, is er een serieuze periode van bezinning overheen gegaan.

Wij stelden al dadelijk voor om met de ruïne 'iets te doen', het een nieuw leven te geven. Een van de pistes die wij als bureau onderzocht hebben, was het restant op te trekken tot 'kunstwerk'. Onze jarenlange samenwerking met Koen Vanmechelen had ons op het idee gebracht om er een gigantische kooi van te maken, die enerzijds het volume van het vroegere ophaalgebouw zou evoqueren en anderzijds het fundamenteel project van Koen kon huisvesten 'the Cosmopolitan Chicken Project'. Het werk van Koen gaat juist over evolutieleer, over leven. Een stervend gebouw terug tot leven wekken via juist deze insteek had toch mooi geweest...

Uiteindelijk heeft Erfgoed dan beslist om enkel te gaan voor het behoud van de resterende ruïne en die te restaureren volgens het principe van 'gecontroleerd verval'. Eigenlijk een vorm van stervensbegeleiding... Een erg moeilijke opdracht voor ons. Want hoe preserveer je een bouwvallige structuur op zulke manier dat hij nog een hele tijd blijft staan, op een natuurlijke manier verweert en uiteindelijk toch sterft? En tegelijkertijd diende hij ook veilig te zijn voor bezoekers en passanten... De ruïne werd door ons steen per steen opgemeten en geanalyseerd. De werken werden dan op zo'n manier aanbesteed dat er tijdens de werken overleg mogelijk was met de aannemer en uiteraard met de dienst Erfgoed.

TITEL

C-Mine Winterslag - Restauratie ruïne ophaalgebouw

OMSCHRIJVING

Instandhouding van restanten van het ophaalgebouw.

LOCATIE

Genk

OPDRACHTGEVER

Stad Genk

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Cultuur

BRUTO OPPERVLAKTE

1 m²

BASISBUDGET

€514.000,00

TOTAALBUDGET

€514.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€514.000,00

STARTJAAR ONTWERP

2008

EINDJAAR WERKEN

2012

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW