Inleiding

Begin 1997 schreef het stadsbestuur van St.-Truiden een wedstrijd uit voor de invulling van de Sluisberg, een historische plek in de binnenstad. De Sluisberg, gelegen aan de oude stadsomwalling, op 50m van de Grote Markt en het Minderbroederplein, moest een multifunctioneel project worden met appartementen, winkels en een publieke parking. Alfredo De Gregorio en Aldo Rossi dienden eind juni '97 hun voorstel in. Eind augustus overleed Aldo. Het winnend ontwerp is met zekerheid een van Aldo Rossi's laatste ontwerpen. Hierdoor krijgt dit project een speciale, 'monumentale' betekenis. Alfredo De Gregorio heeft samen met Studio Aldo Rossi Associati (Brandolisio, Da Pozzo, Tadini en Scheurer) de ideeën van de Milanese grootmeester verder vorm gegeven en uitgewerkt.

Aldo Rossi was meer dan zomaar een architect, hij was een erudiet filosoof, een visionair kunstenaar en een poëtisch-gestemde ambachtsman die als geen ander zocht naar het ideale compromis tussen schoonheid en functionaliteit, met een heel specifieke vormentaal die verwijst naar een complex van stedelijke archetypes. Hij heeft een hele generatie architecten wereldwijd beïnvloed, door het geheel van ingrepen in het stedelijk landschap op te vatten als een ingenieuze constructie vol 'déjà-vu', dingen die we al eens eerder gezien hebben, en die opnieuw ingeplant worden, waardoor men tegelijk verrast wordt, maar ook een gevoel van herkenning krijgt. Daarmee slaat Aldo Rossi een brug naar het momenteel zo veelbesproken concept 'leefbaarheid': mensen voelen zich goed in hun vel, als de hen omringende ruimte intrigeert en charmeert. Dat heeft te maken met verhoudingen, volumes, kleuren, ritmiek, maar ook met inhouden, verhalen, stadslegendes, symbolen, en het aantrekken van activiteit: een plein zonder cafeetjes of winkels is een vacuüm.

Alfredo De Gregorio: "De Sluisberg zet het weefsel van torens en pleinen verder. In de stedelijke beleving wordt de architecturale compositie van volumes haast evident. De toren heeft een signaalfunctie, van overal kan je hem zien. Vertrekkende van de markt is er het stedelijk plein dat aansluiting geeft op de Vesten. In de Sluisbergstraat refereert de sokkel naar de oude stadsomwalling. Het verhoogde stadsplein krijgt door zijn bomendak een zekere intimiteit en stilte middenin een drukke stad. De grafische lay-out van het ontwerp wordt pas ruimtelijke realiteit doordat de verschillende functies op de juiste manier met elkaar in 'relatie' staan en doordat de details de juiste sfeer tekenen. Na de definitieve toewijzing van het project diende het wedstrijd-ontwerp verder te worden uitgediept. Uren hebben wij gediscussieerd over de stedelijkheid van een privé-terras, over de bescheidenheid van een winkeltoegang, over de expressie van een toren, over de sfeer van een stedelijk plein. Het resultaat zal een enorme impact hebben op dat stukje Sint-Truiden. De werken zijn na lange discussies en veel technische problemen t.g.v. de slechte ondergrond, pas5 jaar na toewijzing aangevangen."

www.clockhempoort.be

TITEL

Clockhempoort

OMSCHRIJVING

Appartementen, winkels en ondergr. parking. Wedstrijd i.s.m. Aldo Rossi. Architectuur (jaren later) i.s.m. ARAssociati (Milano).

LOCATIE

Sint-Truiden

OPDRACHTGEVER

Clockhempoort NV

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Multifunctioneel - Parking - Retail - Woonproject - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

26.130 m²

BASISBUDGET

€15.394.000,00

TOTAALBUDGET

€17.080.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€589,00

STARTJAAR ONTWERP

1997

EINDJAAR WERKEN

2007

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW