Inleiding

Het CMB-complex is gelegen in het hart van Antwerpen omgeven door de Meir, de Katelijnevest, de Twaalfmaandenstraat en de Israëlietenstraat, en grenst aan het historisch beursgebouw. De gebouwen staan echter al jaren leeg en vormen op die manier een blinde vlek in de stad. Banimmo, de eigenaar van de gebouwen, is al jaren bezig om het pand een nieuwe winkel- en woonbestemming te geven. Een hele uitdaging, zo is gebleken, want het project heeft al aanleiding gegeven tot menige discussies over stedelijkheid, behoud en vernieuwing in het centrum van de sinjorenstad.

Alfredo De Gregorio : "Toen wij bij het project betrokken werden, liet volgens de opdrachtgever de overheid niet toe om het bestaande gebouw te slopen. Al kwamen we tot de vaststelling dat dit nonsens was. Enkel het neoklassieke pand aan de Katelijnevest heeft genoeg kwaliteiten in zich om betekenisvol te zijn in de stad van de volgende 300 jaar. De rest van de gebouwen waren niet alleen alledaags, ze waren ook erg bouwvallig en zoals ik het toen wat laconiek stelde, dringend aan een welverdiende rust toe. Op ons aandringen hebben we uiteindelijk toch een gedurfd voorstel gedaan van nieuwbouw. Dit voorstel moest bepleit worden bij de Welstandscommissie. Door middel van nieuwe volumes wilden wij het bouwblok vervolledigen, volgens klassieke (en nieuwe) stedelijke principes: pandvorming, grid en overdimensionering, textuur, reliëf en licht, privé en publiek. Het neo-klassieke pand zou grondig gerenoveerd worden, terug een binnenkoer krijgen én een aparte eigendom blijven. Het nieuwe gedeelte zou drie lagen winkels hebben met op de daarboven gelegen verdiepingen loft-appartementen. Alle binnen gelegen terrassen en binnenkoeren werden gemeenschappelijk groen. Op die manier kreeg het bouwblok, dat volledig verdicht was, terug lucht en licht. En de hoek Meir-Katelijnenvest kreeg haar noodzakelijk torenelement. Grid en overdimensionering, textuur, reliëf en licht staan voor het ritme van de gevels en constructie, inspelend op de architecturale eigenheid van de stad Antwerpen en op de mogelijkheid tot transformatie. Privé en publiek zijn termen die voor zich spreken. De stad heeft vele troeven: een rijk cultureel aanbod, ontspanningsmogelijkheden, winkelen en werken, ... Maar naast deze publieke activiteiten, ruimtes en functies, is de uitdaging voor de stad van de 21ste eeuw om ook aantrekkelijke privéruimtes te creëren, om wonen te stimuleren, om haar terug 'goede huisvaders' te geven. Ons voorstel werd zowel door de Welstandscommissie als door de diensten van AROHM erg positief onthaald. De jarenlange impasse rond het project was plots doorbroken. De dode plek had haar nieuwe invulling."

Door voor ons tot op heden nog steeds onverklaarbare redenen, heeft Banimmo kort na deze doorbraak ons bureau (op een financieel correcte manier overigens) opgezegd. Daarna is gebleken dat onze toenmalige partner, architect Francois Ryckaerts, een nieuw project heeft ingediend en bouwtoelating bekomen. Zijn project wordt nu uitgevoerd.

TITEL

CMB-project

OMSCHRIJVING

Nieuwbouw en renovatie op de Meir in Antwerpen. Opdracht werd na ontwerp stopgezet.

LOCATIE

Antwerpen

OPDRACHTGEVER

Banimmo Real Estate

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Multifunctioneel - Retail - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

21.702 m²

BASISBUDGET

€14.400.000,00

TOTAALBUDGET

€14.400.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€663,00

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2002

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW