Tekst en uitleg

Deelproject van het masterplan 'rustoord Zonnestraal' te Hasselt.

TITEL

Dienstencentrum De Boelvaar en ’t Park

OMSCHRIJVING

Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal' te Hasselt.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

1.725 m²

BASISBUDGET

€2.263.770,00

TOTAALBUDGET

€2.468.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.312,00

STARTJAAR ONTWERP

2011

EINDJAAR WERKEN

2016

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW