Tekst en uitleg

'Fietsen door het Water' in Bokrijk krijgt navolging. De Raad van Bestuur van Toerisme Limburg vzw wees vandaag de ontwerpopdracht voor het project 'Fietsen door de Bomen' toe aan architectenbureau De Gregorio & Partners. Met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de gemeente Hechtel-Eksel realiseert Toerisme Limburg een iconische fietsbrug in het Pijnven (Bosland) in Hechtel-Eksel. "'Fietsen door de Bomen' kadert in onze strategie om een extra belevingslaag op ons fietsroutenetwerk te leggen. Dat doen we met landmarks die een hefboom zijn voor de ontsluiting van landschappen en regio’s. Het succes van 'Fietsen door het Water' bewijst dat die visie werkt", vertellen de initiatiefnemers.

Zes architectenteams uit België en Nederland namen deel aan de openbare aanbesteding voor 'Fietsen door de Bomen'. Die verliep volgens een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De jury – samengesteld uit experts – koos unaniem voor het ontwerp en de visie van De Gregorio & Partners. Het Limburgse architectenbureau vormt voor dit project een team met Burolandschap en het Ingenieurs- & Studiebureau Peeters. De jury oordeelde dat het project van De Gregorio perfect beantwoordt aan de voorop gestelde gunningscriteria. Zowel op vlak van landschappelijke en ecologische integratie, esthetiek als financiële haalbaarheid.

"De voorgestelde fietsconstructie is een strakke dubbele cirkel met iconische allures. Het pad stijgt geleidelijk tot een hoogte van 10 meter en is 700 meter lang. De diameter van de brug is 100 meter. Een uitzonderlijk landmark in de omgeving dus. Bovendien is het voor jong en oud een sensationele en veilige fiets- en wandelbeleving. Het gekozen bureau heeft ook een duidelijk onderbouwd bosbeheerplan uitgewerkt. Op die manier zijn we zeker dat de bossen in topconditie blijven. Een ideale duurzame synergie tussen toerisme en natuurbeheer."

Voor de realisatie van 'Fietsen door de Bomen' is een budget voorzien van 2.200.000 euro. De financiering gebeurt grotendeels met middelen die het SALK toewees aan Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen. Ook de gemeente Hechtel-Eksel levert een bijdrage.

Peter de Wilde, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen: "Bij Toerisme Vlaanderen promoten we Vlaanderen als unieke fiets- en wielerregio in heel de wereld. En met succes want voor 40 procent van de recreatieve verblijfstoeristen is fietsen de belangrijkste motivatie om met vakantie te komen naar onze Vlaamse regio's. Maar al die mensen moeten natuurlijk ook waar voor hun geld krijgen, ze verdienen met andere woorden een fietsproduct dat kwalitatief zeer goed ontwikkeld is. Deze investering is daar een prachtig voorbeeld van. Ik kan haast niet wachten om deze unieke fietsbeleving zelf uit te proberen."

Medio 2018 zouden de eerste toeristen in Bosland al door de bomen moeten kunnen fietsen.

"We starten het vergunningstraject meteen op en hopen dat dit vlot verloopt. Het blijft onze doelstelling om tegen medio 2018 zowel 'Fietsen door de Bomen', 'Fietsen onder de Grond' als 'Fietsen door de Heide' open te kunnen stellen voor het publiek. We rekenen op een enorm effect voor heel Limburg, eens al deze projecten in gebruik zijn genomen."

TITEL

'Fietsen door de Bomen'

OMSCHRIJVING

Fietspadconstructie in Bosland (Hechtel-Eksel)

LOCATIE

Hechtel-Eksel

OPDRACHTGEVER

Toerisme Limburg

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Sport & cultuur

BRUTO OPPERVLAKTE

BASISBUDGET

€2.200.000,00

TOTAALBUDGET

n.v.t.

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€0,00

STARTJAAR ONTWERP

2017

EINDJAAR WERKEN

2018

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW