Inleiding

Sinds de mijnsluiting in 1988 zoekt men naar een geschikte herbestemming voor de gebouwen van het rijke Limburgse mijnpatrimonium. Dit industriële erfgoed van uitgestrekte sites, imposante volumes en schachten behoort tot het rijke verleden van de provincie. In opdracht van N.V. Mijnen zijn er voor de verschillende locaties reconversieplannen uitgeschetst.

Alfredo De Gregorio : "Dit project is een onderdeel van een masterplan om van de mijnsite in Waterschei een internationaal centrum voor design, film en kunstambacht te maken, in een sfeer van leisure en recreatie. Bij de planning waren belangrijke ontwerpers en bureaus betrokken : Rafael Moneo voor de bouw van een congrescentrum annex auditorium, Ettore Sottsass voor het concept van een centraal plein en Massimo Iosa Ghini voor de herinrichting van de voormalige kolenwasserij. Samen met François Confino, die eerder in Gent het tentoonstellingsproject Cité-Ciné had gerealiseerd, waren wij verantwoordelijk voor de restauratie en scenografische inrichting van het hoofd- en ophaalgebouw. Als externe adviseur werkten we samen met de toenmalige directeur van het Filmfestival Gent, Jacques Dubrulle. Maquettes, schetsen en draaiboeken verduidelijkten de relatie tussen de mijngebouwen, het verleden, film en de toekomst. We ontwierpen filmateliers, projectiezalen, rides, cafés en lounges. Het hele project zou een prachtige herbestemming voor de site geweest zijn, vergelijkbaar met de latere realisaties op de mijnsites in het Duitse Ruhrgebied. Op het moment dat de studies waren voltooid, werd het project spijtig genoeg afgeblazen."

Klik hier om de pdf van het ERC-project te bekijken.

TITEL

Filmcity en Cinemagica

OMSCHRIJVING

Deelproject van het ERC-reconversieproject op de mijnsite van Waterschei. I.s.m. François Confino Paris als co-ontwerper en Jacques Dubrulle als adviseur.

LOCATIE

Genk

OPDRACHTGEVER

Mijnen NV

SECTOR

privaat

SOORT

renovatie

TYPE

Sport & cultuur

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

€15.370.000,00

STARTJAAR ONTWERP

1990

EINDJAAR WERKEN

1991

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW