Inleiding

TITEL

Gallo-Romeins Museum - Wedstrijd 2003

OMSCHRIJVING

Laureaat internatationale wedstrijd, waar wij bewust geen prentjes maar een doordachte werkmethodiek hebben aangereikt.

LOCATIE

Tongeren

OPDRACHTGEVER

Provincie Limburg

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Cultuur - Masterplan - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

2003

EINDJAAR WERKEN

2003

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW