TITEL

Hertogensite-Noord - Architectuur

OMSCHRIJVING

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Resiterra NV

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Cultuur - Multifunctioneel - Park - Zorg - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

52.140 m²

BASISBUDGET

€41.760.000,00

TOTAALBUDGET

€41.760.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€800,00

STARTJAAR ONTWERP

2016

EINDJAAR WERKEN

2020

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW