Tekst en uitleg

Door de groei van de universitaire ziekenhuizen verhuizen al de ziekenhuisfuncties van de binnenstad in de komende jaren naar campus Gasthuisberg. De ziekenhuissite Sint-Pieter/Sint Rafaël in de Leuvense binnenstad komt zo vrij voor herontwikkeling. Het gaat om een gebied van 9 ha, gelegen tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Janseniusstraat en de Dijlearm aan het cultuurcentrum Romaanse Poort. De K.U.Leuven koos na een wedstrijd NV Resiterra uit als projectontwikkelaar voor de herontwikkeling van deze site. Resiterra deed voor deze wedstrijd een beroep op het architectenbureau De Gregorio & Partners. Om de herontwikkeling van deze sites in goede banen te leiden, maakt de stad Leuven een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de benedenstad op. Dit RUP voor de benedenstad wordt opgesplitst in drie delen met een eigen karakter en een eigen timing: RUP benedenstad I – Sint-Barbara, RUP Janseniushof en RUP Hertogensite-Noord. Hertogensite-Noord loopt vanaf de Minderbroedersstraat tot de Brusselsestraat. De ontwikkeling van de site is afhankelijk van de verhuis van de ziekenhuisafdelingen naar Gasthuisberg. De werken zullen in verschillende fasen gebeuren. Gespreid over een kleine tien jaar, komen er op de ziekenhuissite naar schatting 850 à 900 nieuwe woningen. Door de ligging aan de rand van het kernwinkelgebied en z’n goede ontsluiting, liggen in dit gebied, naast wonen, ook andere functies voor de hand: handel, kantoren, kleinschalige zorgfuncties, cultuuractiviteiten, … Een ondergrondse parking en een betere doorstroming van het openbaar vervoer zullen voor een goede ontsluiting van dit gebied zorgen.

De stad werkte in overleg met de ontwikkelaar voor de site een voorstel van masterplan uit. Dit voorstel moet tegen de zomer van 2014 uitmonden in een definitief masterplan. Het masterplan legt de grote principes vast. De stad wil voor de verdere uitwerking van dit masterplan graag reacties verzamelen van betrokkenen. Om het overleg tussen bewoners, buurtorganisaties en instellingen, stadsbestuur en projectontwikkelaar vorm te geven wordt een klankbordgroep samengesteld. De opmerkingen en suggesties die worden gedaan vanuit deze klankbordgroep geven input voor het masterplan dat verder wordt uitgewerkt.

TITEL

Hertogensite-Noord - Architectuur

OMSCHRIJVING

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Resiterra NV

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Cultuur - Multifunctioneel - Park - Zorg - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

52.140 m²

BASISBUDGET

€41.760.000,00

TOTAALBUDGET

€41.760.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€800,00

STARTJAAR ONTWERP

2016

EINDJAAR WERKEN

2020

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW