TITEL

Kantoorgebouw De Scheepvaart

OMSCHRIJVING

Bijplaatsen van een extra verdieping op de bestaande vleugel + volledige renovatie van de vleugel.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

De Scheepvaart

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

4.444 m²

BASISBUDGET

€4.226.000,00

TOTAALBUDGET

€4.516.400,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€950,00

STARTJAAR ONTWERP

2010

EINDJAAR WERKEN

2013

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW