Grondplan

TITEL

Kantoorgebouw Van Havermaet Groenweghe

OMSCHRIJVING

Uitbreiding kasteeltje Van Havermaet, midden in een waardevolle parkomgeving.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Groep Van Havermaet Groenweghe

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

2.150 m²

BASISBUDGET

€2.340.000,00

TOTAALBUDGET

€2.990.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.088,00

STARTJAAR ONTWERP

2007

EINDJAAR WERKEN

2013

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW