Inleiding

Het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is het laatste project van de Philipssite. Het komt midden in het park te liggen, en krijgt daardoor de sfeer van een parkpaviljoen. Het eerste ontwerp dateert van 2002. Door omstandigheden is het een tijdje blijven liggen, achteraf gezien misschien maar goed ook. Het ontwerp vertrok vanuit de idee van een centrale binnenruimte met op de verdieping één groot, afgeschermd buitenterras met zicht op het park. De architectuur was rossiaans streng met enkele vrolijke accenten, als uitlopers van het park, waar de kinderen kunnen spelen.
Naarmate de Philips-site meer en meer ingevuld geraakte, kregen we het gevoel dat het prieeltje (want daar begon het op te lijken) niet zo goed zou functioneren: noch qua gebruik, noch qua relatie met het park. Wij hebben dan op eigen initiatief een nieuw ontwerp gemaakt, dat vertrekt van een ruimere en meer flexibele indeling, maar vooral van een doorgedreven integratie in het park.

Het ontwerp is opgebouwd uit een aantal bakstenen schijven waarlangs het park het gebouw binnendringt. Tussen de eerste en de tweede schif bevindt zich het inkomgedeelte en de naschoolse dagopvang; tussen de derde en de vierde schijf de eigenlijke crècheruimtes. Daartussenin bevinden zich een aantal interne patio's. Doordat er bovenop de ondergrondse parking een grondlaag van zo’n 150 cm ligt, hebben we de twee vleugels in splitlevel gelegd ten opzichte van het inkomniveau. Vanuit de inkompartij hebben we tegelijkertijd zicht op die twee splitlevels, waardoor het gebouw erg leesbaar wordt. Vanuit elke ruimte in het gebouw hebben we zicht op groen én op andere delen van het gebouw.
Het gebouw heeft dezelfde rastermaat van de ondergelegen parking. Deze heldere structuur maakt het gebouw niet alleen enorm overzichtelijk, het zorgt ook voor veel flexibiliteit en veel extra ruimte. Aan de zijde van het park bevindt zich, op het niveau van de laagst gelegen splitlevel, een grote speelruimte met veel groen. Op de daken tussen 1e en 2e, en tussen 3e en 4e schijf, is er een groen dak voorzien. Het kinderdagverblijf wordt alzo niet alleen een paviljoen in het park, maar zelfs een wezenlijk onderdeel ervan. Het park gaat letterlijk in en over het gebouw.

Het kinderdagverblijf wordt ingeplant in het midden van het aan te leggen park, en krijgt daardoor de sfeer van een parkpaviljoen. Het gebouw bestaat uit een aantal bakstenen schijven, waarlangs het park het gebouw binnendringt. Doordat het gebouw op de ondergrondse parking staat kunnen een aantal patio’s gecreëerd worden die een half niveau dieper liggen. De patio’s zijn daardoor intieme speelzones voor de kinderen. Bovenop de daken wordt groen voorzien, zodat het gebouw als het ware een echt deel van het park wordt.

TITEL

Kinderdagverblijf 'De Girafant', Philipssite

OMSCHRIJVING

Het kinderdagverblijf is helemaal verweven met het park. Het groen loopt er door en erover. i.s.m. ARAssociati (Milano)

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Park - Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

5.441 m²

BASISBUDGET

€4.649.000,00

TOTAALBUDGET

€5.299.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€854,00

STARTJAAR ONTWERP

2006

EINDJAAR WERKEN

2010

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW