Projectfiche

TITEL

Kinderdagverblijf 'De Girafant', Philipssite

OMSCHRIJVING

Het kinderdagverblijf is helemaal verweven met het park. Het groen loopt er door en erover. i.s.m. ARAssociati (Milano)

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Park - Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

5.441 m²

BASISBUDGET

€4.649.000,00

TOTAALBUDGET

€5.299.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€854,00

STARTJAAR ONTWERP

2006

EINDJAAR WERKEN

2010

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW