Inleiding

Alfredo De Gregorio: “Jaren geleden (2007) zijn we met veel enthousiasme aan dit project begonnen. De opdrachtgever, nv Noordzee (50% Daniël Le Bon, 50% AG Real Estate - het vroegere Fortis Real Estate), wilde persé met ons werken. Hij was in de wolken over onze stedelijke aanpak (doorgedreven integratie, passend in de stedelijke identiteit), die toen uitgebreid in de media werd becommentarieerd. We hadden toen net onze twee boeken uit. De opdrachtgever zat helemaal op onze lijn. Na de ondertekening van de overeenkomst vroeg de opdrachtgever of we wilden samenwerken met architect Gerd Van Zundert. Ik koester iedere dag dat ik Gerd heb leren kennen. Samen met mijn vriend René Daniëls (voormalig Stadsbouwmeester Antwerpen) hebben we na veel zwoegen en overleg een goed masterplan uitgewerkt. De architectuur die er op volgde was ‘juist zoals het zijn moest’: kleinschalig zonder kneuterig te zijn. En vooral passend in het stedelijk weefsel van Turnhout. Hedendaags én binnen de stedelijke identiteit van de stad. Misschien heeft het proces te lang geduurd, misschien geraken mensen gewoon op mekaar uitgekeken, maar sedert eind 2011 was de vlam uit de pijp. En al van een tijdje daarvoor, groeide bij ons het gevoel dat AG Real Estate hoe langer hoe meer naar een op zichzelf staand winkelproject wilde evolueren i.p.v. naar een geïntegreerd project met veel wonen en groen-in-de-stad. Eind februari heeft AG Real Estate dan besloten om een eind aan onze samenwerking te maken, zeer tot onze grote verbazing en verbijstering. Inmiddels is Daniël Le Bon uit het project gestapt (cfr. persmededeling begin mei).”

Voor dergelijke projecten legt het bureau de nadruk op een ontwikkeling in harmonie met de omgeving en de stedelijke eigenheid. De historische kern van Turnhout leeft dankzij zijn kleine straatjes, pleintjes en plekken. Een nieuwe ontwikkeling op de betreffende site in de Gasthuisstraat dient in hetzelfde ritme tot stand te komen.
Goede binnenstedelijke ontwikkelingen moeten gedragen worden door een combinatie van wonen, handel en een kwaliteitsvolle buitenruimte. Gelukkig worden deze inzichten ook door het stadsbestuur gedeeld. En, voortgaand op gesprekken met de dienst Onroerend Erfgoed, hebben wij het gevoel dat ook zij deze aanpak ondersteunen. Meer nog, door deze kleinschalige aanpak vormt het project Le Bon ook een mooie aanvulling op de ontwikkeling op de Brepols-site. Op deze manier zouden beide projecten een versterking van de binnenstedelijke identiteit kunnen creëren. De plannen, die zijn uitgewerkt tot op vergunningsniveau, illustreren dit.

TITEL

Le Bon-site

OMSCHRIJVING

Nieuw winkel- en woonproject in het hart van Turnhout. I.s.m. AID-Architecten.

LOCATIE

Turnhout

OPDRACHTGEVER

Noordzee NV (AG Real Estate - Le Bon)

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Masterplan - Multifunctioneel - Parking - Retail - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

36.600 m²

BASISBUDGET

€28.600.000,00

TOTAALBUDGET

€30.671.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€781,00

STARTJAAR ONTWERP

2007

EINDJAAR WERKEN

2014

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW