Tekst en uitleg

Deelproject van het masterplan 'rustoord Zonnestraal' te Hasselt.

TITEL

Lokaal Dienstencentrum 't Park & de Boelvaar

OMSCHRIJVING

Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal' te Hasselt.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

1.725 m²

BASISBUDGET

€2.263.770,00

TOTAALBUDGET

€2.468.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.312,00

STARTJAAR ONTWERP

2011

EINDJAAR WERKEN

2017

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW