Tekst en uitleg


TITEL

Masterplan Heers-centrum

OMSCHRIJVING

LOCATIE

Heers

OPDRACHTGEVER

Gemeente Heers

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Masterplan

BRUTO OPPERVLAKTE

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€0,00

STARTJAAR ONTWERP

2016

EINDJAAR WERKEN

2030

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW