TITEL

Mijnsite Winterslag - Eenheidspolitie Genk

OMSCHRIJVING

Laureaat nationale wedstrijd i.s.m. Technum. Onderdeel van de herwaarderingsoperatie van de mijnsite te Winterslag. Project stopgezet. Op de voorziene locatie kwam een cinemacomplex.

LOCATIE

Genk

OPDRACHTGEVER

Stad Genk

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Kantoren - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

€11.160.000,00

TOTAALBUDGET

€11.160.000,00

STARTJAAR ONTWERP

2000

EINDJAAR WERKEN

2004

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW