Inleiding

Het was de bedoeling om via een masterplan te achterhalen op welke manier we de instandhouding van de gebouwen zouden aanpakken. Niet alleen op technisch vlak, maar ook op het vlak van flexibiliteit voor toekomstige functies. Ook diende er, samen met Erfgoed, te worden beslist tot op welk tijdsgewricht we de gebouwen dienden te strippen, wat kon er aan nieuwe elementen toegevoegd worden, enz. De ingrepen waren van doorslaggevend belang voor het behoud van de gebouwen, maar ook voor de graad van (flexibel) gebruik voor de toekomst.

TITEL

Mijnsite Winterslag - Masterplan 1999

OMSCHRIJVING

Masterplan voor de instandhoudingswerken.

LOCATIE

Genk

OPDRACHTGEVER

LRM

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Cultuur - Infrastructuur / groen - Masterplan

BRUTO OPPERVLAKTE

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€0,00

STARTJAAR ONTWERP

1999

EINDJAAR WERKEN

1999

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW