Campussen

Campus Virga Jesse, Hasselt

Campus Salvator, Hasselt

Campus Sint-Ursula, Herk-de-Stad

TITEL

Nieuw eenheidsziekenhuis

OMSCHRIJVING

Nieuw eenheidsziekenhuis voor Jessa (Virga-Jesse + Salvator) op de Salvatorsite + revalidatiecentrum op de Herk-de-Stad site. I.s.m. OSAR, BEarchitects en Technum

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Masterplan - Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

208.000 m²

BASISBUDGET

€297.000.000,00

TOTAALBUDGET

€402.000.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.427,00

STARTJAAR ONTWERP

2011

EINDJAAR WERKEN

2020

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW