Inleiding

TITEL

Palliatieve afdeling, campus Salvator

OMSCHRIJVING

Renovatieproject

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

648 m²

BASISBUDGET

€513.729,00

TOTAALBUDGET

€513.729,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€792,00

STARTJAAR ONTWERP

2012

EINDJAAR WERKEN

2012

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW