Inleiding

Het park

De buitenaanleg is een enorm belangrijk onderdeel van het project. De ruimte tussen de gebouwen is op zijn minst even belangrijk als de architectuur van de verschillende gebouwen. Het park fungeert als bindmiddel en als structuurelement. Het park geeft het geheel de nodige schaal en sfeer. De wat strenge hoofdstructuur van de centrale dreef en de secundaire as wordt verzacht door de circulatielijnen en zichtassen die relaties met de groene omgeving aangaan.

Het romantisch gedeelte van de site

Het park (86.000m²) is minstens even belangrijk als de gebouwen. De planten, bomen, paden en pleinen brengen niet alleen rust en sfeer. Ze zorgen ook voor de nodige structuur op het immense terrein dat de hedendaagse binnenstad verbindt met de historische Parkabdij van Heverlee. De verschillende gebruikers – kinderen in de speeltuin, zakenlui, sportmensen, wandelaars op zondagnamiddag, … - vinden er allemaal hun gading.
Het park is voor hen ‘ontworpen’. Niet als een designproduct waarnaar je enkel mag kijken, maar wel als een groene long waarin geleefd kan worden. Een hele reeks paden en wegen verbindt de verschillende delen met elkaar. Een groenscherm geeft duidelijk de contouren van het park aan. Enkel op de grens met de Geldenaaksevest en het bovengedeelte van de Geldenaaksebaan behouden de bewoners een inkijk op het park.

1. stadsboomgaard
Het grootste stuk park - tussen het sportcomplex en de ring - is een immense stadsboomgaard vol fruitbomen. Dwars doorheen dit gebied loopt een verhard fiets- en voetpad dat de verbinding maakt tussen de Frederik Lintsstraat aan de overzijde van de ring en de Parkabdij. Midden in de boomgaard komt er een open plek met een petanquebaan, zitbanken, … De ontwerpers van de nieuwe Parkpoort en het Philipspark zoeken samen naar een logische overgang tussen dit kruispunt en het park. Ter hoogte van de Nieuwe Kerkhofdreef, opent op termijn een kinderkribbe. Het nieuwe ontwerp hiervoor is wonderbaarlijk geïntegreerd in het park. Het gebouw zal helemaal opgaan in het landschap. Het groen zal zowel in het gebouw dringen, als over het dak doorlopen.

2. stedelijk plein
Het gebied tussen de grootste drie gebouwen van de site vormt het ‘stedelijk plein’. Centraal op dit plein, tussen het Ubicenter en de Philipstoren, bevindt zich een groot langwerpig waterbassin. De lengteas van het plein ligt pal in het verlengde van de centrale inkom van het sportcomplex.

3. verbinding met de Parkabdij
Het gebied tussen het stedelijk plein en de spoorlijn naar de deelgemeente Heverlee, maakt de link met de Parkabdij. Ter hoogte van de sporen aan de Tivolistraat zal de verbinding met de Parkabdij verduidelijkt worden en komt er een panoramisch terras met een uniek uitzicht op de lagergelegen Parkabdij. Anderzijds zal een groenscherm de historische site afschermen van de Philipstoren en het Ubicenter.

4. wijkpark met de speeltuin
Tussen de Kerkhofdreef en de Nieuwe Kerkhofdreef ligt nu reeds een parkje met een gedateerd speeltuintje. Dit glooiende stukje natuur zal integraal deel uitmaken van het nieuwe Philipspark. Er komt o.a. een opvallende speeltuin, gebaseerd op de wereldberoemde mikadostokjes. Houten balken - bekroond met blauw, geel en rood - zullen de basis vormen voor schommels, netten en ander speeltuig.Het speeltuintje is mee tot stand gekomen dankzij de voorstellen van de kinderen uit de omgeving.

5. pleintjes
Over het hele terrein verspreid, komen er verschillende pleintjes:
• vóór de ingang van het kerkhof een pleintje voor fietsen en auto’s, omgeven met bomen
• tussen het sportcomplex en het politiegebouw een verhard plein met bankjes en de nodige bomen
• tussen het sportcomplex en de groene buffer langsheen de Geldenaaksebaan een skatepiste
• tussen de Philipstoren en De Post een fietsenparking in de vorm van een omzoomde binnentuin

6. dreven
Zowel de Nieuwe Kerkhofdreef, als de centrale boulevard waarlangs alle gebouwen staan, zijn al beplant. Na de werken zullen ze makkelijker kunnen beheerd worden.Tenslotte nog dit: op dit moment werken wij en de Philips samen om de site ook ’s nachts subtiel te belichten. Want de nacht is toch, mits de juiste verlichting, hét ogenblik voor romantiek.

Tien interviews met Leuvenaars over de recente ontwikkelingen van hun stad

Mozaiek Leuven (juni 2012)

TITEL

Park, Philipssite

OMSCHRIJVING

Het hele Philipsproject is in essentie een parkproject, waar als het ware bij toeval gebouwen in staan. i.s.m. ARAssociati (Milano).

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Park

BRUTO OPPERVLAKTE

86.000 m²

BASISBUDGET

€5.504.000,00

TOTAALBUDGET

€5.504.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€64,00

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2008

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW