Projectfiche

TITEL

Park, Philipssite

OMSCHRIJVING

Het hele Philipsproject is in essentie een parkproject, waar als het ware bij toeval gebouwen in staan. i.s.m. ARAssociati (Milano).

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Park

BRUTO OPPERVLAKTE

86.000 m²

BASISBUDGET

€5.504.000,00

TOTAALBUDGET

€5.504.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€64,00

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2008

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW