Inleiding

TITEL

Parking tijdelijke verpleegafdeling, campus Salvator

OMSCHRIJVING

Nieuwbouwproject

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Jessa Ziekenhuis

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

1.400 m²

BASISBUDGET

€59.269,00

TOTAALBUDGET

€59.269,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€42,00

STARTJAAR ONTWERP

2011

EINDJAAR WERKEN

2012

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW