TITEL

Paviljoen met veldstudiecentrum

OMSCHRIJVING

Deelproject van Nationaal Park Hoge Kempen.

LOCATIE

Maasmechelen

OPDRACHTGEVER

Regionaal Landschap Kempen & Maasland

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Kantoren - Park

BRUTO OPPERVLAKTE

1 m²

BASISBUDGET

€1.091.000,00

TOTAALBUDGET

€1.091.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.091.000,00

STARTJAAR ONTWERP

2012

EINDJAAR WERKEN

2014

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW