Inleiding

Het politiegebouw is opgevat als een H-vormig gebouw met een verlaagde vleugel aan de parkzijde, zodat vanuit het park geen te dominante gevel zichtbaar is. Voor het gebouw werd geopteerd voor een H-vorm omdat de interne organisatie zich hoofdzakelijk rond een aantal centrale functies afspeelt. Omwille van haar specifieke functie krijgt het gebouw aan de rechterkant een ommuurd (en beveiligd) buitengebied. Aan de andere kant opent het gebouw zich naar het park.

De typologie van het gebouw is streng, klassiek, zeer ritmisch, maar met een aantal vrolijke elementen die het gebouw wat 'allegria' geven (witte ramen, wit metalen gevelelementen, azuurblauw pleisterwerk). De parking voor de verschillende dienst- en interventievoertuigen wordt ondergebracht in de kelderverdieping die toegankelijk is via de centrale tunnel. Via deze tunnel wordt eveneens een tweede uitvalsweg naar de Geldenaaksebaan aangelegd.

TITEL

Politiecomplex (geïntegreerde politie), Philipssite

OMSCHRIJVING

Het gebouw huisvest zowel de lokale als bovenlokale politie. De H-vorm zorgt voor een compacte interne organisatie. I.s.m. ARAssociati (Milano)

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven / THV Politiekantoor Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

15.470 m²

BASISBUDGET

€13.519.000,00

TOTAALBUDGET

€16.376.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€873,00

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2003

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW