TITEL

Politiecomplex (geïntegreerde politie), Philipssite

OMSCHRIJVING

Het gebouw huisvest zowel de lokale als bovenlokale politie. De H-vorm zorgt voor een compacte interne organisatie. I.s.m. ARAssociati (Milano)

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven / THV Politiekantoor Leuven

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

15.470 m²

BASISBUDGET

€13.519.000,00

TOTAALBUDGET

€16.376.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€873,00

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2003

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW