Inleiding

Het postgebouw is opgevat als een industrieel gebouw met een zeer beperkte publieke functie (3 loketten en circa 600 externe post-bussen), ingeplant aan de hoofdtoegang van de site om zo een efficiënte bevoorrading van het gebouw te kunnen organiseren. Deze bevoorrading gebeurt langs de 'gesloten' binnenkoer (ommuurd in natuurstenen metselwerk, tot op dezelfde hoogte als de bestaande kerkhofmuur), dit om de geluidshinder voor de buurt te beperken. De ommuring is in feite het basisidee waarrond het hele gebouw is ontworpen. Het is de bedoeling de bestaande kerkhofmuur, met een hoogte van circa 3,50 meter, in het gebouw verder te trekken als een 'massieve sokkel', waarop een lichtere constructie in aluminium wordt geplaatst. De materiaalkeuze en kleurschakeringen van het gebouw worden afgestemd op de andere gebouwen van de site, in het bijzonder op het tegenoverliggende politiegebouw.

TITEL

Postsorteercentrum, Philipssite

OMSCHRIJVING

Het postgebouw, om logistieke redenen vooraan gesitueerd, is opgevat als een industrieel gebouw. I.s.m. ARAssociati (Milano)

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Immopost NV

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Industrie - Kantoren

BRUTO OPPERVLAKTE

3.900 m²

BASISBUDGET

€3.348.000,00

TOTAALBUDGET

€3.588.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€858,00

STARTJAAR ONTWERP

2000

EINDJAAR WERKEN

2001

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW