Inleiding

Tweede in nationale wedstrijd i.s.m. Aldo Rossi.
Project stopgezet.
Winnaar: Poponcini-Lootens

Dit project was gepland in Runkst, een typische arbeidersbuurt 'achter het station'. De zone situeert zich in een eerder verlaten deel van Hasselt, binnen de Grote Ring, achter de spoorlijn. In ons wedstrijdontwerp opteerden we voor een duidelijke scheiding van functies, nl. een kantooreenheid en een industriële vleugel.

Het grote kantoorgebouw heeft een H-vormige plattegrond. De grote Gothisch aandoende voorgevel in zichtbeton loopt langs de Spoorwegstraat. Hij is streng geritmeerd door grote natuurstenen steunberen, en was bedoeld als het monumentale en representatieve element van het project. De lange gevel en de enorm strenge ritmering zou de treinreiziger een sterke ervaring moeten bezorgen. Een 16m hoog ijzeren portaal onderbreekt dat ritme en markeert de hoofdingang. Vanaf hier betreedt men een ruime, dubbelhoge lobby die door pilaren wordt omgeven. Door de ramen, die het portaal afsluiten, stroomt hoog licht binnen, als bij een kathedraal. Het industriële deel anderzijds volgt met opzet een ander architecturaal discours. Dit ontwerp wordt bepaald door een reeks vierkante pilaren van prefab betonblokken. Ze accentueren de doelmatige, industriële missie van deze eenheid. De buitenwanden worden gevormd door geprefabricieerde panelen die een vierkant vormen, waarin de ramen en de ingangen voor voertuigen zijn opgenomen. Er werd gestreefd naar een optimaal gebruik en functionaliteit van de ruimtes. Het industrieel deel heeft slechts één niveau en een plat dak; de plattegrond is vrij indeelbaar. Alfredo De Gregorio: "Wedstrijden zijn vaak een hoop ellende. Inhoudelijk kan men geen kant uit en de evaluatie gebeurt meestal, hoe kan het ook anders, enkel op basis van het beeld. En het beeld kan soms gekke dingen met ons uithalen. Na de wedstrijd was er zelfs een vooraanstaand architectuurcriticus die ons ontwerp blijkbaar niet zo goed vond en onomwonden stelde dat er zelfs een snoodaard een 'look-a-like van Aldo Rossi' had durven insturen. Die snoodaard was ik natuurlijk."

TITEL

Regionale Hoofdzetel Belgacom - Wedstrijd

OMSCHRIJVING

Tweede in nationale wedstrijd i.s.m. Aldo Rossi. Project stopgezet. Winnaar: Poponcini-Lootens

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Belgacom N.V.

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Industrie - Kantoren - Multifunctioneel - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

1994

EINDJAAR WERKEN

1994

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW