Renovatie Parkresidentie

Nog geen inleiding pagina

TITEL

Renovatie Parkresidentie

OMSCHRIJVING

De bestaande serviceflats dienden in een enorm korte tijdspanne gerenoveerd te worden.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

1.185 m²

BASISBUDGET

€727.000,00

TOTAALBUDGET

€727.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€613,00

STARTJAAR ONTWERP

2007

EINDJAAR WERKEN

2008

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW