Inleiding

Rustoord Anco-site

Alfredo De Gregorio: "De eigenaars van rustoord De Nieuwe Kaai (ook een ontwerp van ons bureau) belden ons eind 2008 met de vraag of we aan de overkant van de straat nog een rustoord voor hen wilden ontwerpen, met name op de site van de voormalige Anco-fabriek. Dieter en Diana Croonen exploiteren De Nieuwe Kaai vanuit hun hart. Wij twijfelden dan ook geen seconde.
Het was de bedoeling om een vleugel van de oude fabriek te renoveren. Na grondig onderzoek hebben wij hen evenwel moeten aanraden om ofwel af te zien van het project, ofwel de bestaande vleugel af te breken en er een nieuwe op te trekken. Gezien de waardevolle site, is dat geen evidente zaak. Wij hebben een concept uitgewerkt dat volledig harmonieerde met de architectuur van de site. De dienst AROHM was dadelijk mee, de dienst Erfgoed had wat meer bedenktijd nodig. Na lang onderhandelen, mochten we in februari 2010 een bouwvergunning ontvangen. Het nieuwe rustoord straalt dezelfde sfeer uit als het eerste. Het gebouw doet ook hier eerder aan een charmehotel denken dan aan een rustoord. Vermits de kamers bewust veel ruimer zijn, kan men zelfs spreken van een suite-hotel."

TITEL

Rustoord Anco-site

OMSCHRIJVING

Nieuw rustoord, serviceflats en minicrèche op de Anco-site in Turnhout.

LOCATIE

Turnhout

OPDRACHTGEVER

Croonen & Co NV

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

8.744 m²

BASISBUDGET

€8.873.000,00

TOTAALBUDGET

€9.200.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.014,00

STARTJAAR ONTWERP

2009

EINDJAAR WERKEN

2013

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW