Inleiding

In samenwerking met studiebureau Technum nv hebben we een totaalvisie ontwikkeld voor de sportcampus te Lommel. De sportcampus bevindt zich rond de huidige evenementenhal De Soeverein.

TITEL

Sportcampus Lommel - Masterplan

OMSCHRIJVING

Opmaak van een globale visie omtrent de ontwikkeling van de Sportcampus te lommel. I.s.m. Technum nv

LOCATIE

Lommel

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Lommel

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Masterplan - Sport & cultuur

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

2010

EINDJAAR WERKEN

2010

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW