Tekst en uitleg

Stadshaven: het eerste gebouw van het Havenkwartier

Hoewel de vergunning voor de totaliteit van Het Havenkwartier begin 2014 werd aangevraagd, is dit voor het gebouw Stadshaven al gebeurd op 20 mei 2013. Stadshaven werd bewust vooruitgeschoven, eigenlijk omdat het gewoon al kon. De site (vroegere Aveve) zit volgens het BPA namelijk niet in een van de projectzones ‘Havenkwartier’. De eerste spadesteek heeft plaatsgevonden op 13 december 2014.

Voor dit gebouw tekent Inner City Real Estate (Groep Onclin) voor de ontwikkeling, een van de aandeelhouders van nv Kanaalkom.
De Gregorio & Partners is de hoofdarchitect voor het totale Havenkwartier. Daar zijn in 2004 twee, in feite drie, bevriende Milanese architecten aan toegevoegd. Vooreerst Antonio Citterio en vervolgens Andrea Leonardi (werkt voor Gucci, Armani, D&G, e.a.), die op zijn beurt samenwerkt met Arassociati. Zowel Leonardi als Arassociati maakten de kernploeg uit van het bureau van wijlen Aldo Rossi. De Gregorio & Partners (DG&P) is uiteraard betrokken in alle gebouwen, maar elk gebouw zit onder de conceptuele leiding van een van de drie bureaus. Het overkoepelende masterplan, zeg maar het totale concept is van de hand van DG&P en Citterio.

Voor de architectuur van alle gebouwen die aansluiting hebben op de naaste omgeving (kant A. Hertzstraat), heeft DG&P de leiding. DG&P doet ook de ondergrond voor het hele gebied. Citterio doet alle gebouwen die rechtstreeks aansluiten op de toekomstige Promenade. Twee gebouwen worden uitgewerkt door Andrea Leonardi, samen met Arassociati. Een van die twee gebouwen is het gebouw Stadshaven. Stadshaven is het gebouw dat de hoek op de Groene Boulevard afmaakt en alzo de directe aansluiting met de binnenstad verzorgt. De nieuwe straat die zo ontstaat (het verlengde van de Stokerijstraat) wordt een toffe stadsstraat. Hoewel ze verkeersvrij is, heeft ze een redelijke breedte, afgezoomd door een dubbel rij bomen, waardoor ze bij wijlen ook als een klein plein zal ervaren worden. De straat ligt pal op het oude spoorwegtracé en het is hierlangs dat de Spartacuslijn zijn weg zal vinden naar de Groene Boulevard en de Boudewijnlaan. De hoek van het gebouw werd namelijk in samenspraak met de Lijn, om die reden afgerond. En het is juist deze afgeronde hoek die vanuit de toekomstige Promenade het meest zal opvallen als een bezoeker de stad inrijdt. Het is dus met name één van de sleutelgebouwen van het Havenkwartier.

We hebben bewust gekozen om voor dit gebouw samen te werken met Leonardi en Arassociati. De aansluiting op de historische stadskern en de Boulevard, zeker met de nabijheid van het Oud Gasthuis, vraagt om een geoefende hand in stedelijke architectuur. De mensen van Rossi kennen Hasselt dan ook erg goed: ze zijn via DG&P er al sinds 1989 actief (Oud Gasthuis en de Groene Boulevard). De straatgevel van Stadshaven doet wat klassiek aan, maar is verfijnd hedendaags. De gevel is hoofdzakelijk opgebouwd in natuursteen, en gaat richting H. Hartwijk over in baksteen. Inpandige terrassen zijn zo verwerkt dat ze klasse genereren en niet storen naar buren en publiek domein. Stadshaven zal zich perfect inpassen in de stedelijke identiteit van Hasselt; het zal een gevoel van herkenbaarheid oproepen, alsof het er al een tijdje staat. Maar het zal ook de nodige stedelijke grandeur uitstralen. Uiteraard in een hedendaags vormgeving.

TITEL

Stadshaven

OMSCHRIJVING

'Stadshaven' is het eerste gebouw van het Havenkwartier. i.s.m. Andrea Leonardi en Arassociati.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Inner City Real Estate

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Retail - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

13.870 m²

BASISBUDGET

€12.400.000,00

TOTAALBUDGET

€12.700.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€894,00

STARTJAAR ONTWERP

2013

EINDJAAR WERKEN

2016

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW