Inleiding

De stationsomgeving Hasselt vraagt al jaren om een kwalitatieve herinrichting. Met het bouwen van het Provinciehuis is daarvoor een eerste aanzet gegeven. Op initiatief van Euro-immostar werd samen, met de Stad een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Ons bureau, in samenwerking met Peter Bongaerts en Guy Cleuren, eindigde tweede. West 8 won de wedstrijd.

Alfredo De Gregorio: "Vervallen, verlaten buurten hebben een vreemde soort aantrekkingskracht. Oude stationsbuurten hebben dat in extreme mate. Ze situeren zich op cruciale plaatsen in de steden. Ons uitgangspunt was dat de stationsbuurt van Hasselt bij uitstek het beeld van Hasselt moest versterken. Hasselt is mooi, groen, gezellig én centrumstad (bereikbaar, gastvrij, ...). De belangrijkste ingreep die wij voorstelden was Hasselt terug een 'stationsplein' geven. En vooral een stationsplein dat enerzijds in relatie staat tot het nieuwe Provinciehuis en anderzijds in relatie tot een nieuwe centrumplein in Runkst en uiteraard met een nieuwe ondergrondse NMBS-parking. Het plein in Runkst zou een typisch wijkplein met veel groen moeten worden, het stationsplein zou een bepaalde noem het 'grootstedelijke' voornaamheid moeten krijgen: grote wat statige gebouwen, herenhuizen, grote bomen en veel volk. Een nieuw station zou de ideale link tussen beide pleinen worden. Vermits stations in feite een ondergrondse aangelegenheid zijn (bereikbaarheid van de perrons), stelden wij voor om het station op te vatten als een grote luchtige verbinding."

TITEL

Stationsbuurt - Wedstrijd

OMSCHRIJVING

Stedenbouwkundig ontwerp. Tweede in internat. wedstrijd i.s.m. Peter Bongaerts en Guy Cleuren. Winnaar: West 8 (NL)

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Stad Hasselt / Euro-Immostar

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Masterplan - Multifunctioneel - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2001

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW