Inleiding

Kantoorgebouw Ubicenter werd genoemd naar internetbeveiliger Ubizen (ondertussen Verizon) die er, samen met andere bedrijven, haar zetel heeft. Het gebouw werd als een soort tweelingsgebouw van de bestaande Philipstoren ontworpen en er parallel mee ingeplant om samen het centrale plein van de Philipssite af te bakenen. Het geheel werd ingesneden in het bestaande talud en speelt op die manier handig in op het niveauverschil tussen de site en de Geldenaaksebaan. Het park dringt binnen tot in het hart van het gebouw.
Het Ubicenter is niet één massief gebouw, maar een volume dat uit twee delen bestaat en intern wordt georganiseerd volgens een stedelijke morfologie. Het eerste deel (rood op het inplantingsplan) is reeds gerealiseerd, met de werken aan de tweede fase (gearceerd op het inplantingsplan) zal eind 2008 van start gegaan worden.

Ubicenter fase 1

De strakke structuur van balken en kolommen van het Ubicenter refereert naar de ‘ingenieursarchitectuur’ van de tegenoverliggende Philipstoren. Door het reliëf van de gevel, met zijn diepliggende ramen, komt de ritmering nog meer tot uiting. De koele structuur wordt verzacht door het watervlak op het plein en het gebruik van een zandkleurige gevelsteen.
Het interieur van het Verizonkantoor in het Ubicenter is opgevat als een loft. De grote, open werkoppervlaktes in minimalistische afwerking (beton, cementering, zichtbare technieken) nodigen uit om in een open sfeer samen te werken. Losse volumes in de ruimte bakenen verschillende functies zoals o.a. vergaderruimtes en een koffiehoek, af. Met deze inrichting verwijzen we naar de ateliersfeer van de vroegere werkhuizen op de Philipssite.

Ubicenter fase 2

Fase 2 is kleiner in lengte, breedte en hoogte dan fase 1. Het eerste gebouw is zo opgevat dat het tweede gebouw via een passerelle vanuit het voorplein bereikbaar is. Door zijn schaal zal er binnen fase 2 niet alleen een aangename interne werksfeer ontstaan, maar er wordt ook een mooier zicht gecreëerd op de lagergelegen omgeving. Het park zal binnendringen tot in het hart van het gebouw.

TITEL

Ubicenter, Philipssite

OMSCHRIJVING

Fase 1 is uitgevoerd. I.s.m. ARAssociati (Milano).

LOCATIE

Leuven

OPDRACHTGEVER

Campus Parkpoort NV

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Kantoren - Park

BRUTO OPPERVLAKTE

43.000 m²

BASISBUDGET

€28.445.000,00

TOTAALBUDGET

€28.445.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€661,00

STARTJAAR ONTWERP

2000

EINDJAAR WERKEN

2015

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW