Tekst en uitleg

In 2005 kregen wij van het OCMW van Hasselt de opdracht om een masterplan op te maken voor de site Zonnestraal. In het rustoord verblijven zo'n 210 bejaarden, wat volgens de normen van het ministerie strikt genomen niet meer kan. Volgens dat ministerie (Vipa) kunnen er op een bepaalde site maximaal 120 bejaarden ondergebracht worden (of uitzonderlijk maximaal 150). Wij dienden na te gaan of het rustoord kon aangepast worden om naar minder kamers te gaan. Daaraan gekoppeld diende elders dan een nieuw rustoord gebouwd te worden. Na het uittekenen van vele mogelijke scenario's en het vergelijken van budgetten, werd uiteindelijk beslist om elders in Hasselt twee nieuwe rustoorden te bouwen.
Enerzijds een zorgcampus in de Banneuxwijk; 120 kamers, een dienstencentrum, een 20-tal serviceflats, een tijdelijk verblijf voor 8 bejaarden. Anderzijds werd beslist om een uitbreiding te realiseren aan het bestaande RVT-rustoord aan het stadspark van Hasselt. Het RVT-rustoord omvat nu 60 kamers. Rond het rustoord is nog ruimte om zo'n 90 kamers bij te bouwen. De locatie is uiteraard excellent: enerzijds kort bij het OCMW, anderszijds vlak naast het Jessa Ziekenhuis.

TITEL

Uitbreiding RVT (HOGEVIJF), Stadspark

OMSCHRIJVING

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

9.800 m²

BASISBUDGET

€9.790.000,00

TOTAALBUDGET

€11.803.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€998,00

STARTJAAR ONTWERP

2009

EINDJAAR WERKEN

2017

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW