TITEL

Uitbreiding RVT

OMSCHRIJVING

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw & renovatie

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

9.800 m²

BASISBUDGET

€9.790.000,00

TOTAALBUDGET

€11.803.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€998,00

STARTJAAR ONTWERP

2009

EINDJAAR WERKEN

2017

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW