Inleiding

Via Palladio is een stedelijk woonproject dat op 100m van de Groene Boulevard ligt en aansluit op de Hasseltse Kanaalkomzone - de 'Blauwe Boulevard'. Het project bevindt zich op de hoek van de Armand Hertzstraat en de Prinsenstraat, aan de kant van de H.Hartwijk. De H.Hartwijk is een van de oude wijken van de stad. De overkant van de Armand Hertzstraat maakt deel uit van het oude havengebied, dat er nu braak en verwaarloosd bijligt. Het BPA 'Blauwe Boulevard' zal hier snel verandering in brengen. Strikt genomen valt Via Palladio niet binnen het BPA, maar het zorgt wel voor de overgang tussen de Kanaalkom en de H.Hartwijk.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het projectgebied is gelegen op de hoek van de Prinsenstraat en Armand Hertzstraat. Aan de achterzijde wordt het terrein begrensd door de doodlopende Permekelaan. Het terrein was een onderdeel van de vroegere Limburgia-vestiging en werd gebruikt voor opslag.

Nieuwe verkeersinfrastructuur

De Permekelaan wordt doorgetrokken tot aan de Armand Hertzstraat. De onafgewerkte wegenstructuur wordt op die manier vervolledigd.

Ontwikkeling van de eigenlijke projectzone

De rijwoningen, zowel in de nieuwe Permekelaan als in de Prinsenstraat, zitten niet in onze opdracht. Wij zijn enkel architect voor de middenzone.
Aan de Prinsenstraat en Armand Hertzstraat werden de straatgevels doorgetrokken om zo het bouwblok te vervolledigen en beide straten een stedelijk karakter te geven. Het L-vormige woonblok (A1 en A2) dat hier werd ingeplant is 4 lagen hoog (G+2+D).
Aan de Armand Hertzstraat werd een brede stoep aangelegd waarop enkele bomen werden geplant. De nieuwe Permekelaan is breed genoeg om ook hier in de toekomst een bomenrij te planten. Deze bomen en de voortuintjes van de woningen zorgen er voor dat er zo een aangename woonstraat ontstaat.
Aan de kant van de middenzone ligt een losstaand volume (blok C) van 3 lagen hoog, eerder een paviljoen. Het paviljoen is aan de linkerzijde verbonden met blok A door een tuinmuur. Tussen A1, A2 en het paviljoen werd een privaat binnenparkje aangelegd. Deze binnentuin is bereikbaar vanuit de Permekelaan en de Prinsenstraat. Op die manier hebben de appartementen ook een 'achterdeur-ingang'.

Architecturaal concept, bouwvolumes, inplanting en organisatie

Blok A

De hoek Prinsenstraat - Armand Hertzstraat heeft een normale stedelijke hoogte (G+2+D). Op de hoek springt het volume wat terug t.o.v. de rooilijn. Hier werd als keerpunt een toren voorzien. De toren steekt één verdieping boven het volume uit. In blok A bevinden zich drie traphallen. Rond iedere traphal zijn 3 appartementen gesitueerd. Ter plaatse van de inkomhallen springt de gevel steeds terug waardoor de gevels een geleding krijgen en de schaal wat gebroken wordt. Op dakniveau worden de terugspringende traphallen geflankeerd door twee daklantaarns. Deze lantaarns zorgen voor een typisch accent voor het project. Op het gelijkvloers hebben alle appartementen een ruim terras met zicht op het parkje. Alle terrassen zijn voorzien van een pergolastructuur om inkijk van de erboven gelegen appartementen te beperken.

Blok C (Paviljoen)

Het paviljoen is met opzet één niveau lager gehouden dan blok A. Dit zorgt zowel intern in het binnenparkje voor de nodige schaalbeperking, als voor een aansluiting op de bouwhoogte van de omliggende straten. Per niveau zijn er 3 appartementen voorzien rondom één traphal. Op de dakverdieping bevinden zich twee appartementen.

Materialen
Het geheel is voorzien in baksteen. Licht genuanceerd, zodat het zich niet te fel opdringt, maar toch een eigen identiteit ontwikkelt. De dakverdiepingen zijn bekleed met zink.

Het parkje
Het parkje tussen blok A en het paviljoen is uitgewerkt als een oase. Een plek enkel voor de bewoners van het project. Tuinmuren van zo'n 2,5 m hoog zorgen voor de nodige privacy. Het parkje is aantrekkelijk in zijn eenvoud. Tussen terrassen en park werd een blokhaag geplant. In het midden van het glooiende grasveld staan enkele bomen. Dit breekt enerzijds de schaal en beperkt anderzijds een te grote inkijk op elkaars terras.

TITEL

Via Palladio

OMSCHRIJVING

Woonproject rond een parkje

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

Kolmont Woonprojecten

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

9.240 m²

BASISBUDGET

€6.445.000,00

TOTAALBUDGET

€6.560.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€697,00

STARTJAAR ONTWERP

2005

EINDJAAR WERKEN

2009

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW