Tekst en uitleg

TITEL

Vikingsite

OMSCHRIJVING

LOCATIE

Maastricht

OPDRACHTGEVER

Virix NV – Ballast Nedam

SECTOR

privaat

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Masterplan - Multifunctioneel - Woonproject

BRUTO OPPERVLAKTE

22.500 m²

BASISBUDGET

€22.500.000,00

TOTAALBUDGET

€24.000.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.000,00

STARTJAAR ONTWERP

2016

EINDJAAR WERKEN

2019

BOUWWERKEN GESTART

NEE

*budgetten zijn exclusief BTW