Tekst en uitleg

In 2005 kregen wij van het OCMW van Hasselt de opdracht om een masterplan op te maken voor de site Zonnestraal. In het rustoord verblijven zo'n 210 bejaarden, wat volgens de normen van het ministerie strikt genomen niet meer kan. Volgens dat ministerie (Vipa) kunnen er op een bepaalde site maximaal 120 bejaarden ondergebracht worden (of uitzonderlijk maximaal 150). Wij dienden na te gaan of het rustoord kon aangepast worden om naar minder kamers te gaan. Daaraan gekoppeld diende elders dan een nieuw rustoord gebouwd te worden. Na het uittekenen van vele mogelijke scenario's en het vergelijken van budgetten, werd uiteindelijk beslist om elders in Hasselt twee nieuwe rustoorden te bouwen.
Enerzijds werd beslist om het huidige RVT-rustoord aan het Stadspark, uit te breiden met zo'n 90 eenheden. Anderzijds werd beslist om in de Banneuxwijk een zorgcampus te realiseren. Het is de bedoeling om hier, naast zo'n 120 kamers, eveneens een dienstencentrum, een 20-tal serviceflats, een tijdelijk verblijf voor 8 bejaarden, te voorzien.

TITEL

Zorgcampus HOGEVIJF, Banneux

OMSCHRIJVING

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

14.715 m²

BASISBUDGET

€16.651.000,00

TOTAALBUDGET

€19.251.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.131,00

STARTJAAR ONTWERP

2009

EINDJAAR WERKEN

2016

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW