TITEL

Zorgcampus HOGEVIJF, Banneux

OMSCHRIJVING

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

LOCATIE

Hasselt

OPDRACHTGEVER

OCMW Hasselt

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zorg

BRUTO OPPERVLAKTE

14.715 m²

BASISBUDGET

€16.651.000,00

TOTAALBUDGET

€19.251.000,00

PRIJS/BRUTO-m²

- basisbudget

€1.131,00

STARTJAAR ONTWERP

2009

EINDJAAR WERKEN

2016

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW