Projects

Leuven Hertogensite

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

Hasselt Jessa Ziekenhuis

Nieuw eenheidsziekenhuis voor Jessa (Virga-Jesse + Salvator) op de Salvatorsite + revalidatiecentrum op de Herk-de-Stad site. I.s.m. OSAR, BEarchitects en Technum

Lanaken

Sportcomplex met sportzaal, fitness en zwembad. Wedstrijdlaureaat 'design & build'

Hechtel-Eksel

Fietspadconstructie in Bosland (Hechtel-Eksel)

Hasselt Kanaalkom Hasselt

Multifunctioneel project aan de 'Blauwe Boulevard', Kanaalkom

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Leuven Hertogensite

Nieuw stadskwartier rondom een stedelijk pleintje, inclusief een nieuw stadspark. I.s.m. Conix Architecten en Wirtz International.

Leuven Hertogensite

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.