Projects

Leuven Hertogensite

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

Hasselt Jessa Ziekenhuis

Nieuw eenheidsziekenhuis voor Jessa (Virga-Jesse + Salvator) op de Salvatorsite + revalidatiecentrum op de Herk-de-Stad site. I.s.m. OSAR, BEarchitects en Technum

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Jessa Ziekenhuis

Binnen de bestaande gebouwen van de Groep Machiels werd op zeer korte tijd een nieuwe 'steriele doos' ontwikkeld.

Turnhout

Nieuw rustoord, serviceflats en minicrèche op de Anco-site in Turnhout.

Leuven Philipssite

Het kinderdagverblijf is helemaal verweven met het park. Het groen loopt er door en erover. i.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven

Laureaat nationale kandidatuurstelling. Rustoord met serviceflats, dienstencentrum, polyvalente zaal en ondergr. parking. I.s.m. Technum

Hasselt Masterplan Zonnestraal

De bestaande serviceflats dienden in een enorm korte tijdspanne gerenoveerd te worden.

Turnhout

Rustoord en serviceflats aan de rand van de kanaalkom in Turnhout.

Leuven Hertogensite

Laureaat promotiewedstrijd herbestemming ziekenhuissite (9 ha) in het historisch centrum.

Hasselt

Renovatie + uitbreiding van een oud pand. Serviceflats met ontmoetingsruimte, rondom een gemeenschappelijke stadstuin.

Brugge

Rustoord (48 bedden) gelegen in een typische woonstraat aan de rand van de stad.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Rust- en verzorgingstehuis (60 bedden) op de zorgcampus van het OCMW.