Projects

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

De bestaande serviceflats dienden in een enorm korte tijdspanne gerenoveerd te worden.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Rust- en verzorgingstehuis (60 bedden) op de zorgcampus van het OCMW.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding bestaand administratief gebouw, gelegen aan de rand van het stadspark.