Projects

Antwerpen Oosterweel

Laureaat internat. wedstrijd. Binnen de studiegroep (SAM) was DG&P verantwoordelijk voor de architecturale input. Eind 2003 werd in onderling akkoord de samenwerking stopgezet.